– Vệ sinh sản phẩm trước khi sử dụng bằng cồn y tế seventy five% hoặc xà phòng thơm.Câu two: Cho 10g CuO tác dụng hoàn toàn với dd 500ml dd (axit clohidric) HCl dư. Tính nồng độ dd CuCl2 tạothời gian phản ứng. Người ta lấy lá sắt ấy ra khỏi dung dịch và làm khô thì cân nặng 2,85… Read More